Ana Sayfa  Diğer Deneyler  Çıkacak Ürünler  Sipariş  İletişim   
 Ana Sayfa  Çıkacak Ürünler  Sipariş  İletişim  Diğer Deneyler 

 

 

 

 

 

Basit Elektrik Devresi (3ncü deney)

  Pil kutusunu Tahta üzerindeki  (1) 
Vida deliklerinin üzerine getirip vidalayın.
 Kutunun Düzgün Durması içi  (2)
Diğer Vidayı da takın
 Anahtar için bir vida takın.  (3)
Daha Sonra Pilin Bir ucu Bağlanacak

Size verilen Tahtanın üzerine kolay vidalamanız için vida yerlerine yuva açılmıştır.
Bu vida izlerini kullanmanızı tavsiye ederiz. Eğer bu izler iyi çıkmamışsa bir çekiç ve çivi kullanarak sizde yuva açabilirsiniz.

Anahtar olarak kullanılacak (4)
parçayı  vidalayın  

 Şimdi Duyu tahtadaki (5)  
izlere göre vidalayın

 Diğer Vidayı da takın (6)
 

 Pil kutusuna bağlı ucu vidaya (7) sıkma yönünde yani saat
 istikametinde göre dolayıp    

  Vidalayın. Böylece vidalarken (8) kablo gevşemez 

Bu vida Anahtarımızın bir ucu olacak  (9)

Şimdi duyun bir ucuna pilin
 Diğer Ucunu Bağlayalım  (10)
Vidalayalım    (11)   Anahtarın diğer ucunu duyun 
diğer ucuna bağlayacağız(12)
Vidalayalım    (13)      Pillerimizi Yönlerine dikkat ederek Takalım (14)         Diğer Pilide takalım (15)
Ampulümüzüde takalım     (16)  Zorlamadan Hafifçe Sıkalım  (17)
Dikkat lamba kopabilir
 Şimdi Anahtarımıza basalım (18)
Devre Kapandı ve lambamız yandı  (19)  Bıraktık söndü (20)

Pilde üretilen Enerji tel içinden akmak ister fakat akımın akabilmesi için pilin öbür ucunun da bağlanıp devrenin tamamlanması gerekir.

 


 

Tekrar Bastık Lamba yandı
böylece ilk devremizi gerçekleştirmiş olduk. (21)

            

Bundan Sonra 4 ncü deney Paralel Elektrik Devresine Geçebilirsiniz.